• sprawy o ochronę dóbr osobistych
  • sporządzanie i negocjowanie umów
  • sprawy związane z nabyciem nieruchomości
  • ustalanie stanu prawnego nieruchomości
  • regulowanie stanu prawnego nieruchomości