Adw. Maria Szram

mecenas_szram

W 1969 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, broniąc pracę magisterską pod tytułem „ Obowiązki najemcy i skutki ich naruszenia” pod kierunkiem prof. Adama Szpunara. W roku 1973 – 1975 odbyła pozaetatową aplikację sędziowską w okręgu łódzkim, zakończoną egzaminem sędziowskim.

W latach 1976 – 1979 odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Łodzi, zwieńczoną egzaminem adwokackim i wpisem na listę adwokatów.  Do roku 1979 pracowała w zespole adwokackim w Pabianicach. Od 1990 roku prowadzi własną kancelarię adwokacką.
Stałe dni przyjęć: poniedziałki i środy godz. 16:00 – 18:00
(po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)
e-mail: maria.szram@adwokatura.home.pl
Tel. 42 215-42-64