• odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych
 • odszkodowania z tytułu zdarzeń losowych na terenie Polski
 • odszkodowania z tytułu zdarzeń losowych pozostałych krajów Unii Europejskiej
 • odszkodowania z tytułu kradzieży
 • odszkodowania wynikające z błędów w sztuce lekarskiej
 • odszkodowania wynikające z zaniedbań lekarzy
 • odszkodowania za zakażenie szpitalne
 • odszkodowania za zakażenie żółtaczką
 • odszkodowania za zakażenia gronkowcem
 • roszczenia z umów polis posagowych
 • roszczenia z polis na życie
 • sprawy ubezpieczeniowe
 • odszkodowania za słupy energetyczne
 • odszkodowania za słupy telefoniczne
 • odszkodowania za rury ciepłownicze położona na nieruchomościach