Adw. Marcin Stężycki

strezycki

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi broniąc pracę magisterską w katedrze Postępowania Administracyjnego pod tytułem
”Ewidencja i rejestry administracyjne”.

W latach 2001 – 2005 odbył aplikację przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Łodzi,
w renomowanych kancelariach specjalizujących się w sprawach odszkodowawczych
i karnych, zakończoną egzaminem adwokackim.

Od 2005r. prowadzi własną kancelarię adwokacką i współpracuje z kancelariami z Warszawy Kielc, Krakowa.

Posługuje się językiem angielskim.
Stałe dni przyjęć: wtorki i środy godz. 16:00 – 18:00
(po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)
Adres e-mail: marcin.stezycki@adwokatura.pl
Tel. 42 215-42-64