Adw. Zofia Stężycka-Książek

mecenas_strezycka

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi w roku 1972, broniąc pracę magisterską w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego od tytułem „Ochrona biologicznych zasobów morskich w świetle prawa międzynarodowego”.

W 1973 r. podjęła pracę w ówczesnym Miejskim Zarządzie Gospodarki Terenami, gdzie zajmowała się wykupem działek pod budownictwo jednorodzinne. W latach 1973-1975 odbyła aplikację prokuratorską w Prokuraturze Wojewódzkiej dla Województwa Łódzkiego pracując w Prokuraturze w Pabianicach. Po zdanym egzaminie prokuratorskim pracowała jako asesor w Prokuraturze Rejonowej w Sieradzu.

W latach 1979 – 1982 podjęła pracę jako radca prawny. W 1982 roku została wpisana na listę adwokatów i pracowała w zespole adwokackim w Łasku. Od 1990 r. prowadzi własną kancelarię adwokacką.
Stałe dni przyjęć: czwartki  godz. 16:00 – 18:00
(po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)
e-mail: zofia-stezycka@wp.pl
Tel. 42 215-42-64