img06

Odszkodowania

Świadczenie, jakie należy się poszkodowanemu za wyrządzenie szkody od podmiotu prawa cywilnego, który tę szkodę wyrządził lub ponosi za nią odpowiedzialność.

 

img03

Prawo spadkowe

Gałąź prawa cywilnego regulująca przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela

 

 

img03

Prawo karne

Zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej.

 

img06

Prawo cywilne

Zespół norm prawnych regulujących stosunki majątkowe, a w pewnym stopniu i niemajątkowe, między równorzędnymi podmiotami prawa

 

img03

Prawo rodzinne

Wyspecjalizowany dział prawa cywilnego regulujący stosunki prawne w rodzinie, jej istnienie i funkcjonowanie, stosunki wewnątrz rodziny jak i z osobami trzecimi.

 

img03

Windykacje

Dochodzenie własności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych.