Adw. Renata Tyczyńska-Tuzin

tuzin

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi broniąc pracę magisterską w Katedrze Prawa Karnego Materialnego pod tytułem „Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce lekarskiej” pod kierunkiem prof. dr hab. Agnieszki Liszewskiej. W 2011 r. ukończyła także studia podyplomowe Szkoły Prawa Hiszpańskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2012 – 2015 odbyła aplikację przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Łodzi, zakończoną egzaminem adwokackim.

Od 2015 r. prowadzi własną kancelarię adwokacką.

Aktualnie jest wpisana na listę mediatorów stałych, prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi w sprawach rodzinnych, a także na listę mediatorów Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim.

Stałe dni przyjęć: wtorki, czwartki i piątki godz. 16:00 – 18:00
(po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)

e-mail:  renata.tyczynska@adwokatura.pl

Tel. 42 215-42-64