Windykacja i egzekucja. wpis z www

Zajmujemy się profesjonalną windykacją i egzekucją należności – zarówno na etapie przedsądowym, polubownym jak i sądowym oraz egzekucyjnym. Ofertę kierujemy do przedsiębiorców i klientów indywidualnych, dłużników i wierzycieli. Pomagamy w odzyskiwaniu zaległych należności, zapobiegamy ucieczce dłużnika z majątkiem. Ochraniamy też klientów przed roszczeniami nienależnymi i opracowujemy skargi na czynności komorników.

Mamy duże doświadczenie w dziedzinie windykacji należności. W imieniu naszych klientów dochodzimy zapłaty wierzytelności wraz z odsetkami. W przypadku nieskuteczności windykacji polubownej niezwłocznie przechodzimy do kolejnego etapu działań. W ramach etapu egzekucyjnego nasza kancelaria przygotowuje wniosek o wszczęcie egzekucji, kieruje sprawę do Kancelarii Komorniczej, prowadzi nadzór nad przebiegiem postępowania egzekucyjnego i współpracuje z komornikiem.

Ochrona prawna wierzycieli i dłużników

Do najczęstszych usług świadczonych przez naszą kancelarię w obszarze ochrony prawnej wierzycieli i dłużników należy m. in.:

 • pomoc w polubownym rozwiązywaniu sporów
 • przygotowywanie wezwań do zapłaty oraz wezwań do próby ugodowej
 • opracowywanie porozumień związanych ze spłatą należności
 • zabezpieczanie roszczeń klientów przed wszczęciem albo podczas trwającego już postępowania sądowego
 • przygotowywanie wniosków egzekucyjnych
 • przeprowadzenie postępowania o wyjawienie majątku dłużnika
 • nadzorowanie prawidłowego przebiegu egzekucji komorniczej
 • reprezentowanie w postępowaniu przedsądowym oraz przed firmami windykacyjnymi
 • reprezentowanie w postępowaniu sądowym
 • sporządzanie powództw przeciwegzekucyjnych
 • reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym