Prawo cywilne Pabianice

Szukasz prawa cywilnego w Pabianicach ?

Kancelarie radcowskie mogą nam pomóc z bardzo wieloma problemami natury prawnej. Nie oznacza to jednak, że sprawy z różnych kategorii pojawiają się z taką samą częstotliwością. Istnieją pewne prawidłowości – szczególnie w najbliższym nam prawie cywilnym. Niektóre ze spraw pojawiają się po prostu znacznie częściej. Wiedząc, że nasza sprawa jest typowa, możemy porozmawiać z radcą prawnym swobodniej, wiedząc, że zdążył już zyskać doświadczenie w podobnych sytuacjach.

Sprawy o rozwód oraz ochrona dóbr osobistych

Prawo cywilne obejmuje bardzo wiele dziedzin życia. Reguluje stosunki pomiędzy podmiotami, które nie są względem siebie podporządkowane – w majestacie prawa stoją na tym samym szczeblu. Mnogość tego typu praw reguluje Kodeks cywilny. Zawiera się w nim między innymi prawo pracy, prawo własności intelektualnej, prawo rodzinne, prawo spadkowe czy prawo handlowe. W prawie cywilnym znajdziemy także prawo zobowiązań oraz prawo rzeczowe. Mimo tak szerokiego zakresu prawa cywilnego do kancelarii radcowskiej – takiej jak ta prowadzona przez mecenas Szram – bardzo często trafiają sprawy o rozwód. Jest to najczęściej rozpatrywany typ spraw w postępowaniu procesowym. Inną sporą grupą spraw w tego typu postępowaniu cywilnym to te wchodzące w zakres ochrony dóbr osobistych.

Najczęstsze sprawy spadkowe i rodzinne

Wśród spraw spadkowych w kancelariach adwokackich prawnego bardzo często pojawiają się te związane z nabyciem spadku lub jego podziałem. Kancelarie mają także do czynienia z sprawami dotyczącymi zachowku. Jeśli zaś chodzi o sprawy rodzinne, to – poza pozwami rozwodowymi – najczęściej spotykanymi są te o alimenty, o podział majątku czy o ustalenie zakresu władzy rodzicielskiej (lub też o ustalenie kontaktów z dziećmi). W przypadku prawa własności intelektualnej nie ma żadnych zaskoczeń – przeważająca większość spraw dotyczy tych z zakresu prawa autorskiego. Częste ostatnimi czasy są także sprawy z ochroną danych osobowych. Radcy prawni zapewniają wsparcie merytoryczne także w tym aspekcie, orientując się w najnowszych przepisach dotyczących RODO (GDPR) i rozwiewając wszelkie wątpliwości dotyczące najnowszych rozporządzeń oraz wymogów.

Pozwy w prawie cywilnym

Najczęstszy typ pozwów to pozwy o świadczenie. Dotyczą one w dużej mierze wezwania do zapłaty lub wydania rzeczy, ale także opróżnienia lokalu, a nawet udostępnienia drogi. Na drugim miejscu znajdują się powództwa o ustalenie oraz ukształtowanie stosunku prawnego lub prawa (w tej grupie znajdują się chociażby sprawy o ustalenie stosunku pracy, zniesienie wspólnoty majątkowej, unieważnienie małżeństwa, zaprzeczenie ojcostwa lub rozwiązanie spółki). Niewymienione powyżej sprawy trafiają do kancelarii radcowskiej znacznie rzadziej.