Zespół

Kancelaria Adwokacka gwarantuje indywidualne i profesjonalne podejście do potrzeb klienta. Obsługa prawna prowadzona jest na najwyższym poziomie merytorycznym. Klient uzyskuje także rzetelną informację, jakie są realne szanse osiągnięcia przez niego zamierzonego celu oraz jakie będą koszty sądowe związane ze sprawą.

 

[columns] [span6]

Adw. Maria Szram

mecenas_szram

W 1969 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, broniąc pracę magisterską pod tytułem „ Obowiązki najemcy i skutki ich naruszenia” pod kierunkiem prof. Adama Szpunara. W roku 1973 – 1975 odbyła pozaetatową aplikację sędziowską w okręgu łódzkim, zakończoną egzaminem sędziowskim.

W latach 1976 – 1979 odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Łodzi, zwieńczoną egzaminem adwokackim i wpisem na listę adwokatów.  Do roku 1979 pracowała w zespole adwokackim w Pabianicach. Od 1990 roku prowadzi własną kancelarię adwokacką.
Stałe dni przyjęć: poniedziałki i środy godz. 16:00 – 18:00
(po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)
e-mail: maria.szram@adwokatura.home.pl
Tel. 42 215-42-64

[/span6][span6]

Adw. Marcin Stężycki

strezycki

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi broniąc pracę magisterską w katedrze Postępowania Administracyjnego pod tytułem
”Ewidencja i rejestry administracyjne”.

W latach 2001 – 2005 odbył aplikację przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Łodzi,
w renomowanych kancelariach specjalizujących się w sprawach odszkodowawczych
i karnych, zakończoną egzaminem adwokackim.

Od 2005r. prowadzi własną kancelarię adwokacką i współpracuje z kancelariami z Warszawy Kielc, Krakowa.

Posługuje się językiem angielskim.
Stałe dni przyjęć: wtorki i środy godz. 16:00 – 18:00
(po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)
Adres e-mail: marcin.stezycki@adwokatura.pl
Tel. 42 215-42-64

[/span6][/columns]

 

[columns] [span6]

Adw. Zofia Stężycka-Książek

mecenas_strezycka

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi w roku 1972, broniąc pracę magisterską w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego od tytułem „Ochrona biologicznych zasobów morskich w świetle prawa międzynarodowego”.

W 1973 r. podjęła pracę w ówczesnym Miejskim Zarządzie Gospodarki Terenami, gdzie zajmowała się wykupem działek pod budownictwo jednorodzinne. W latach 1973-1975 odbyła aplikację prokuratorską w Prokuraturze Wojewódzkiej dla Województwa Łódzkiego pracując w Prokuraturze w Pabianicach. Po zdanym egzaminie prokuratorskim pracowała jako asesor w Prokuraturze Rejonowej w Sieradzu.

W latach 1979 – 1982 podjęła pracę jako radca prawny. W 1982 roku została wpisana na listę adwokatów i pracowała w zespole adwokackim w Łasku. Od 1990 r. prowadzi własną kancelarię adwokacką.
Stałe dni przyjęć: czwartki  godz. 16:00 – 18:00
(po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)
e-mail: zofia-stezycka@wp.pl
Tel. 42 215-42-64

[/span6][span6]
Adw. Renata Tyczyńska-Tuzin

tuzin

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi broniąc pracę magisterską w Katedrze Prawa Karnego Materialnego pod tytułem „Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce lekarskiej” pod kierunkiem prof. dr hab. Agnieszki Liszewskiej. W 2011 r. ukończyła także studia podyplomowe Szkoły Prawa Hiszpańskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2012 – 2015 odbyła aplikację przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Łodzi, zakończoną egzaminem adwokackim.

Od 2015r. prowadzi własną kancelarię adwokacką.

Posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim.
Stałe dni przyjęć: poniedziałki, wtorki i piątki godz. 16:00 – 18:00
(po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)
e-mail:  renata.tyczynska@adwokatura.pl
Tel. 42 215-42-64

[/span6][/columns]