Podział majątku wspólnego przed rozwodem – kiedy i jak to zrobić?

Decyzja o rozwodzie niesie za sobą wiele skomplikowanych kwestii, w tym podział majątku wspólnego. Warto wiedzieć, że podział majątku można przeprowadzić nie tylko po zakończeniu małżeństwa, ale również przed jego formalnym rozwiązaniem. Oto, co powinieneś wiedzieć na temat podziału majątku wspólnego, zanim podejmiesz ostateczne kroki.

Możliwości podziału majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego małżonków może być przeprowadzony na kilka sposobów, w zależności od okoliczności:

  • Przed rozwodem – jeśli małżonkowie zdecydują się na zniesienie wspólności majątkowej, mogą dokonać podziału majątku przed wszczęciem procedury rozwodowej.
  • W trakcie trwania rozwodu – Sąd może orzec o podziale majątku w trakcie wydawania wyroku rozwodowego, jeśli nie wpłynie to na znaczące wydłużenie postępowania.
  • Po rozwodzie – podział może nastąpić po formalnym zakończeniu małżeństwa.

Rozdzielność majątkowa a podział przed rozwodem

Aby dokonać podziału majątku przed rozwodem, małżonkowie muszą ustanowić rozdzielność majątkową. Można to zrobić przez zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. Alternatywnie, w przypadku „ważnych powodów” takich jak trwonienie majątku czy hazard, sąd może na wniosek jednego z małżonków orzec o ustanowieniu rozdzielności majątkowej.

Jak przeprowadzić podział majątku?

Podział majątku można przeprowadzić umownie lub sądownie:

  • Umownie – Małżonkowie mogą sami ustalić, jak podzielą majątek. W przypadku, gdy w skład majątku wchodzi nieruchomość, wymagane jest sporządzenie aktu notarialnego.
  • Sądowo – Gdy brak jest porozumienia, jedna ze stron może wystąpić do sądu o podział majątku.

Notarialny podział majątku

Podział majątku u notariusza jest najbezpieczniejszą formą podziału, ponieważ zapewnia, że wszystkie aspekty prawne zostaną właściwie zaadresowane. Notariusz pomoże w skonstruowaniu umowy, która uwzględni wszelkie roszczenia i zabezpieczy interesy obu stron.

Sądowy podział majątku

W sytuacjach, gdy nie można osiągnąć porozumienia, sprawa o podział majątku trafia do sądu. Procedura ta jest zazwyczaj bardziej skomplikowana i wymaga udowodnienia wielu roszczeń.

Podsumowanie

Podział majątku wspólnego przed rozwodem daje małżonkom szansę na szybsze rozpoczęcie nowego etapu życia. Decyzja o wyborze momentu podziału powinna być jednak dobrze przemyślana. W Kancelarii Adwokackiej w Pabianicach pomagamy naszym klientom przejść przez cały proces podziału majątku, zapewniając profesjonalne doradztwo i wsparcie prawne. Jeśli stoisz przed koniecznością podziału majątku, skontaktuj się z nami – pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie dostosowane do Twojej sytuacji.