Czy można odziedziczyć roszczenie o zachowek? Wszystko, co musisz wiedzieć

Sprawy spadkowe często dotykają nie tylko kwestii dziedziczenia majątku, ale również praw do tzw. zachowku. Zachowek to instrument prawny mający na celu ochronę interesów najbliższej rodziny spadkodawcy, która została pominięta w testamencie. Oto, co powinieneś wiedzieć na temat dziedziczenia roszczenia o zachowek, zanim znajdziesz się w sytuacji, gdy będziesz musiał się z tym zmierzyć.

Kiedy można dokonać podziału roszczenia o zachowek?

Zgodnie z polskim prawem cywilnym, roszczenie o zachowek przysługuje najbliższym członkom rodziny spadkodawcy, takim jak zstępni, małżonkowie oraz rodzice, którzy w przypadku dziedziczenia ustawowego byliby w pierwszej kolejności powołani do spadku. Ale czy można odziedziczyć takie roszczenie?

Tak, ale tylko w określonych sytuacjach. Roszczenie o zachowek może przejść na spadkobiercę osoby uprawnionej do zachowku jedynie wtedy, gdy spadkobierca ten również należy do kręgu osób uprawnionych do zachowku po pierwszym spadkodawcy. To oznacza, że nie każdy spadkobierca automatycznie dziedziczy roszczenie o zachowek.

Przykład z życia:

Załóżmy, że Adam Nowak miał prawo dochodzić zachowku po swoim ojcu, Edwardzie Nowaku. Adam zmarł, nie zdążywszy uzyskać tego zachowku. Jego córka, Anna Nowak, oraz żona, Beata Nowak, dziedziczą po nim. W tej sytuacji tylko Anna jako zstępna Edwarda ma prawo dochodzić roszczenia o zachowek po dziadku, natomiast Beata jako synowa nie jest uprawniona.

Co z wyrokiem sądowym?

Jeżeli przed śmiercią uprawnionego do zachowku wydano prawomocny wyrok sądowy obligujący do zapłaty, sytuacja wygląda inaczej. Prawo do egzekwowania należności z tego tytułu, jak każda inna wierzytelność pieniężna, przechodzi na spadkobierców zmarłego, bez względu na to, czy sami byliby uprawnieni do zachowku po pierwotnym spadkodawcy.

Kiedy roszczenie o zachowek wygasa?

Jeśli osoba uprawniona do zachowku nie dochodziła swoich praw za życia i nie pozostawiła po sobie spadkobierców uprawnionych do zachowku po pierwotnym spadkodawcy, roszczenie to wygasa.

W sprawach związanych z zachowkiem kluczowa jest dokładna znajomość przepisów i odpowiednie doradztwo prawne. W Kancelarii Adwokackiej w Pabianicach specjalizujemy się w prawie spadkowym i chętnie pomożemy Ci w rozwiązaniu Twojej sytuacji prawnej. Jeżeli masz wątpliwości co do swojego prawa do zachowku lub potrzebujesz pomocy w jego dochodzeniu, skontaktuj się z nami. Zapewniamy profesjonalne wsparcie i reprezentację na każdym etapie postępowania spadkowego.