Kiedy warto skorzystać z pomocy kancelarii adwokackiej w Pabianicach?

Adwokat kojarzony jest przede wszystkim z obroną klientów w postępowaniach spraw karnych. Zakres oferowanych przez niego usług przeważnie jest dużo większy. Z kancelarii adwokackiej można skorzystać w każdej sytuacji, w której pojawia się wątpliwość co do stosowania przepisów prawa. Dobra kancelaria adwokacka z Pabianic będzie wyspecjalizowana w różnych dziedzinach prawa.

 

Reprezentowanie w postępowaniu karnym

Oskarżony o popełnienie czynu zabronionego ma prawo skorzystać z adwokata. Prawnik powinien poinformować swojego klienta o przysługujących mu prawach, jak się należy zachować i czy trzeba odpowiadać na zadane pytania. Adwokat zapoznaje się z dowodami zgromadzonymi przez prokuratora i policję, a następnie wyznacza linię obrony, jednak bez zgody swojego klienta nie może nic zrobić. Osoby, którym postawiono zarzut popełnienia przestępstwa, powinny jak najszybciej skorzystać z pomocy prawnika. W sprawach karnych często o wyniku procesu decyduje pierwsze przesłuchanie i pierwsze czynności. Reprezentant kancelarii adwokackiej pomoże przebrnąć przez wszystkie etapy postępowania bez uchybień, o które nie trudno przy samodzielnej obronie.

 

Pomoc dla przedsiębiorców

Na współpracę z kancelarią adwokacką w Pabianicach często decydują się firmy, które nie posiadają własnego działu prawnego. Adwokaci zajmują się bieżącym doradztwem korporacyjnym, czyli przygotowywaniem zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, opracowań projektów uchwał organów spółki czy postępowań w sprawie rejestracji podmiotów w KRS. Mogą także pomóc w tworzeniu i likwidacji spółek, stowarzyszeń i innych organizacji, sprzedaży akcji i udziałów, fuzji oraz przejęć spółek handlowych czy sporządzania umów z prokurentami i członkami zarządu. Niektóre kancelarie uwzględniają także usługi dotyczące kwestii prawa administracyjnego, czyli procesy uzyskiwania koncesji, licencji i zezwoleń administracyjnych oraz doradztwo i reprezentowanie klienta przed organami administracyjnymi.

 

Porady prawne dla spółek, osób fizycznych i osób prawnych

Kancelaria adwokacka z Pabianic może reprezentować klienta w obrocie nieruchomościami, sprawach infrastrukturalnych, mieszkaniowych i deweloperskich. Dotyczy to m.in. opracowania umów o roboty budowlane, zastępstwa inwestycyjnego, wykonania prac projektowych lub reprezentacji w sporach sądowych przedsiębiorstw budowlanych. Adwokaci mogą także sporządzać opinie i projekty umów z zakresu zabezpieczenia praw własności intelektualnej i przemysłowej. Dobra kancelaria adwokacka jest w stanie pomóc zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom fizycznym w różnych gałęziach prawa, m.in. w prawie pracy, prawie cywilnym, prawie rodzinnym, prawie handlowym, prawie spadkowym, prawie wekslowym, prawie IT, prawie oświatowym czy prawie zamówień publicznych.

Pracownik kancelarii adwokackiej  w Pabianicach dodaje: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, ofertę poszerzyliśmy o szkolenia dla nauczycieli, pracodawców i przedsiębiorców. Ich celem jest podniesienie świadomości prawnej z wybranych zagadnień.