Prawo Rodzinne Pabianice

Szukasz prawa rodzinnego w Pabianicach ?

Prawo rodzinne jest zbiorem przepisów prawnych, które obowiązują wszystkich członków rodziny. Te prawo dotyczy zarówno kwestii majątkowych, jak i niemajątkowych. Mowa tu o wspólności majątkowej, jej ustaniu, separacji, pochodzeniu dziecka, adopcji, alimentach itp. Prawo rodzinne stanowi wyodrębnioną część prawa cywilnego. Dowiedz się, czym dokładniej zajmuje się prawo rodzinne.

Zasady

Prawo rodzinne opiera się na kilku głównych, niezwykle ważnych zasadach. Najistotniejszą z nich jest zasada równego traktowania małżonków oraz trwałości małżeństwa. Z tego też powodu sądy są bardzo dokładne podczas badania przesłanek rozwiązania małżeństwa. Równie ważną zasadą jest dbanie o dobro małoletnich dzieci, a także zapewnianie im odpowiedniej opieki. Ważne jest, aby adoptowane dzieci były traktowane na równi z tymi, które pochodzą z małżeństwa. W Kodeksie Rodzinnym została również zawarta zasada monogamii. Jest to zakaz zawierania małżeństw osobom, które już w nim pozostają.

Sprawy

Gdy w małżeństwie pojawia się nierozstrzygalny kryzys, zaczynamy zastanawiać się nad podjęciem kroków prawnych. Prawo rodzinne dopuszcza możliwość orzeczenia rozwodu, jeśli nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Oznacza to ustanie więzi zarówno fizycznych, jak i duchowych oraz ekonomicznych. Wiadomo, iż rozwód nie jest zjawiskiem pożądanym społecznie, jednak w większości sytuacji utrzymywanie małżeństwa w sytuacji ustania więzi jest rozwiązaniem o wiele gorszym. Czasem jednak lepszą od rozwodu opcją jest separacja, która daje możliwość przemyślenia celowości rozejścia się oraz ewentualnego powrotu do wspólnego życia. W sprawach rozwodowych pojawia się także wątek ustalenia stałego miejsca zamieszkania dzieci. Prawo rodzinne ma przede wszystkim strzec prawa dziecka do wychowania przez oboje rodziców, jednak w skrajnych przypadkach, kiedy dobrostan dziecka zagrożony jest przez działania jednego z rodziców, zasadne staje się ograniczenie bądź nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców. Kwestia stałego zamieszkania małoletniego dziecka przyczynia się do ponoszenia kosztów jego utrzymania oraz wychowania. Wówczas konieczne jest płacenie alimentów przez jednego z rodziców. Zdarza się, że osoby zobowiązane do płacenia alimentów nie wywiązują się ze swoich obowiązków. Na rynku istnieje wiele firm, takich jak np. Kancelaria Adwokacka Szram, Stężycki, Tyczyńska – Tuzin z Pabianic, której specjalizacją jest prawo rodzinne. Mając jakiekolwiek problemy w małżeństwie, warto zgłosić się do takiej osoby.