Odszkodowania Pabianice

Szukasz pomocy prawnej w zakresie uzyskania odszkodowania w Pabianicach ?

odszkodowania-pabianice

Odszkodowania Pabianice. Kancelaria Adwokacka Szram & Stężycki.

Kancelaria Szram & Stężycki z Pabianic specjalizuje się w pozyskiwaniu odszkodowań. Świadczymy profesjonalną pomoc w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, z tytułu:

uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia;
utraty zdolności do pracy zarobkowej;
śmierci osoby bliskiej;
utraty lub uszkodzenia mienia np. samochodu;do których doszło na skutek wypadku:

– komunikacyjnego

– w pracy

– w rolnictwie

– w szkole lub przedszkolu, a także podczas kolonii i innych zorganizowanych wyjazdów

– w domu pomocy społecznej, szpitalu

– w innych miejscach użyteczności publicznej;

lub w wyniku:

– błędu lekarskiego

– zakażenia wewnątrzszpitalnego

– innego zawinionego działania sprawcy zdarzenia.